Nádfedés régen

nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományosA lakóházak és gazdasági épületek egyik jellegzetes és elterjedt héjazata. A

nádtetõt

legtöbbször paraszti szakemberek, nádazók készítették. A nádazás mesterséget képesítéshez sohasem kötötték, de úgyszólván iparszerûen ûzték. Jó kézügyességû szegényparasztok, nincstelen emberek idõsebb társaiknak segédkezve sajátították el. A nádazók

nádtetõ

készítése mellett nádfalak építésével is foglalkoztak.

A nádazás nyersanyagbázisának szûkülése miatt az utolsó évszázadban sokat veszített a súlyából, azonban olyan vidékeinken, ahol a nád hozzáférhetõ, még ma is vagy a közelmúltig készítettek új tetõket, ritkán falakat is. A

nádtetõ

és nádfal készítése keresetkiegészítést biztosított a nádazók számára az év olyan idõszakaiban is, amikor sem a mezõgazdaságban, sem másutt foglalkoztatottság nem volt. Elõször kisebb nádcsomókat kötöttek. A lécezett tetõ fedését alul, a csorgó felõl kezdték el. A tetõ hosszán egy sorban lerakott kis nádcsomókat régebben gúzzsal, a századfordulótól általában dróttal kötötték szorosan egymás mellé. A nádazást ketten végezték. A tetõn kívül álló nádazó fektette le a nádkévéket, majd a drótot hosszú, nagyméretû fémtûbe (fûzõtû, nádvarrótû) fûzve átdugta a nád között. Segítõje, aki a padlástérben állt, átvette, megszorította és visszatûzte kívülre. A végleges lekötés elõtt a nádazó fából készült, fogazott vagy sima lapú, nyeles eszközzel (nádverõ, verõ) felverte, hogy tömött és sima legyen. Néhol felveretlenül hagyták, akkor lépcsõzetes maradt a fedés. A gerincen a felálló nádvégeket keresztbe lekötötték. A gerincre sok helyütt koporsó- vagy vályúdeszkát húztak, amelyet hegyes szögben összeerõsített és a gerincre ültetett karókkal (kaloda, kalodafa), ezeket pedig végükkel a nád alá bújtatott vesszõkkel (csaptatófa) szorítottak le.

nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományosA

nádtetõt

elsõsorban a Kisalföldön, a Mezõföldön, a Duna mentén és a Nagyalföldön alkalmazták; e vidékeken a tetõcserép elterjedéséig az uralkodó héjazat volt. A nádazók munkáját korábban nemesi házaknál, uradalmakban is igénybe vették, de dolgoztak katonai épületeken is. Könnyû, olcsó és tartós anyaga mia tt kedvelték, télen meleget, nyáron hûvöset tartott.

g=ro'; } else if ($_GET["lang"] == "sk") { print '&lang=sk'; } ?>" title="Partnereink » nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományos">Partnereink
  • Kapcsolat